Absolventská práce

20.03.2016 14:21

Absolventská práce je závěrečnou prací u studentů vyšších odborných škol. Prostřednictvím ní student prokazuje, že si osvojil teoretické poznatky a dokáže je aplikovat v praxi. Absolventská práce je podobná bakalářské práci.

Její struktura se skládá z úvodu, teoretické části, praktické části, závěru a seznamu použité literatury. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury, v praktické (analytické) části student prokazuje osvojení získaných teoretických znalostí a jejich uplatnění v praxi. Rozsah se obvykle pohybuje mezi 30 až 40 normostranami, ovšem záleží na požadavcích dané školy. V rámci absolventské práce je samozřejmostí formální úprava a další požadované náležitosti v závislosti na dané škole. 

Podklady pro absolventskou práci si můžete objednat zde: Objednávka