Blog

Bakalářská práce, bakalářky

21.10.2016 11:41
Bakalářská práce začíná již mnohem dříve než napsáním prvního písmene. Tu nejdůležitější část ale mnoho studentů stále podceňuje. Ptáte se, co je tou nejdůležitější částí? Ano, přesně tak. Je to samotný  výběr tématu bakalářské práce. Pokud si student špatně vybere téma, má s napsáním...

Absolventská práce

20.03.2016 14:21
Absolventská práce je závěrečnou prací u studentů vyšších odborných škol. Prostřednictvím ní student prokazuje, že si osvojil teoretické poznatky a dokáže je aplikovat v praxi. Absolventská práce je podobná bakalářské práci. Její struktura se skládá z úvodu, teoretické části, praktické části,...

Diplomové práce, diplomky

20.03.2016 14:00
Základem pro psaní nejen diplomové práce je volba tématu a stanovení cíle práce. Vhodnější je zvolit téma, která vás zajímá, protože pak vás bude psaní práce více bavit. Výběr tématu a stanovení cíle práce je vhodné prodiskutovat s vedoucím práce. Napsání diplomové práce zabere určitý čas. Výhodou...

Seminární práce, seminárky

20.03.2016 11:33
Seminární práce patří mezi nejčastěji zadávané písemné texty od studentů především vysokých škol. V porovnání s esejí nebo referátem představuje náročnější zpracování. Rozsah se obvykle činí 5 až 20 normostran textu, který je doplněný grafy, tabulkami apod.  Struktura seminární práce je...